Stationsstraat 210 . 2910 Essen . tel 03 677 16 77 . gsm 0474 25 97 19 . info@ilsekonings.be

Nuttige links

Bezoek de website www.energiebewustarchitect.be  » Energiebewust architect
In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap en Vlaams minister Hilde Crevits werd begin 2008 het project 'Energiebewust Architect' opgestart. Doelstelling was op korte termijn een lijst van architecten te vormen met interesse en know how op het gebied van energiezuinig bouwen.
Bezoek de website www.nav.be  » de Vlaamse Architectenorganisatie
NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, is de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen met ruim 2.100 leden. Twee secretariaten, een directiecomité, 80 architecten en regionale afdelingen besturen de organisatie.
Bezoek de website www.ordevanarchitecten.be  » Orde van Architecten
Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (vaak ook deontologie genoemd) voor de architecten, en te waken over de correcte naleving ervan. De Orde van Architecten waakt dus over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect.
Bezoek de website www.energiesparen.be
Bezoek de website www.ruimtelijkeordening.be  » Ruimtelijke ordening in Vlaanderen