Stationsstraat 210 . 2910 Essen . tel 03 677 16 77 . gsm 0474 25 97 19 . info@ilsekonings.be

Verbouwingen

Door het afnemende aanbod aan betaalbare bouwgrond, neemt het aantal verbouwingen een steeds groter aandeel in van de uit te voeren werken. Hierbij wordt getracht een goed architecturaal evenwicht te vinden tussen de bestaande en de nieuwe delen. Bijkomend wordt gezocht naar oplossingen om het gebouw na verbouwing energiezuiniger te maken.

VerbouwingenVerbouwingenVerbouwingen